ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ และ นศ.ภ.ปริชญา ทองนา ได้รับทุนสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ และ นศ.ภ.ปริชญา ทองนา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

Share this Post: