ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2566

phar_news_icon

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2566 

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบด้านล่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศสำนัก ก.พ.
2 ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาล 2566
Share this Post: