ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการเภสัชศาสตรศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Pharmacy Education National Conference 2023) Foresight in Pharmacy Education: The Next Move

phar_news_icon

ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/conference_detail.php?conf=101