ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566  ถึงวันที่ 30 มกราคม 2570


Share this Post: