ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปรับปรุงป้ายแสดงชื่อและซ่อมแซมป้ายที่ชำรุด ของสถานปฏิบัติการชุมชน สาขา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

phar_news_icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ปรับปรุงป้ายแสดงชื่อและซ่อมแซมป้ายที่ชำรุด  ของสถานปฏิบัติการชุมชน สาขา 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะ
Share this Post: