ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) 2023

phar_news_icon

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจสมัครสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) 2023

สอบวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิธีการสมัครสอบ

1. ด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มรับสมัครสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

2. ทางออนไลน์ www.jlptonlinethailand.com  เริ่มรับสมัครสอบ วันที่ 1 มีนาคม (09.00 น.) - 24 มีนาคม 2566 (17.00 น.)

♦ รายละเอียดวิธีการสมัครสอบ https://tinyurl.com/yc39jkps

♦ เกี่ยวกับการสอบ 

Guide to the JLPT 2023 https://tinyurl.com/2wwvyu9c

Test Guide to the JLPT 2023 http://tiny.cc/y2w3vz

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง inbox หรือ โทร 045 353052

Share this Post: