ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2566/2567

phar_news_icon

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2566/2567  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://grants.at/en/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2566/2567
Share this Post: