ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตรายและสารเคมีที่เสื่อมสภาพ พร้อมค่าบริการขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

phar_news_icon


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตรายและสารเคมีที่เสื่อมสภาพ พร้อมค่าบริการขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะ
Share this Post: