ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

***กำหนดการรับสมัคร***
1.สมัครเข้าศึกษา พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 -3 มกราคม 2567
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มกราคม 2567
3.สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2567
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 31 มกราคม 2567
5.ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบคัดเลือก ทปอ. MyTCAS ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 29 กุมภาพันธ์  2567

หมายเหตุ : ให้ผู้สมัครลงทะเบียนใช้ระบบคัดเลือก ทปอ. myTCAS และยืนยันการเข้าใช้ระบบให้เรียบร้อยก่อนวันยืนยันสิทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรับสมัคร
2 ปฏิทินการดำเนินการ
3 ตอบคำถามเกี่ยวกับการสมัคร
Share this Post: