ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ และ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
27 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     264 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
27 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     368 ครั้ง
icon_activity รายวิชาวิทยาการเครื่องสำอาง ​ได้จัดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเภสัช​ศาสตร์​ชั้นปีที่ 5 ประจำปี​การศึกษา ​2565
27 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     283 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมการสร้างความผูกพันบุคลากร
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     317 ครั้ง
icon_activity UBU’s RDU DAY 2022
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     441 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     268 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     203 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     220 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     211 ครั้ง
icon_activity โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
7 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     326 ครั้ง