ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS2 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS2 วิธีรับตรงรอบ Quota หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Share this Post: