ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
5 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     271 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
5 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     241 ครั้ง
icon_activity Pharm Camp UBU 2022 “เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร”
5 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1046 ครั้ง
icon_activity จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศิษย์เก่า และเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2565
2 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     385 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลนาโพธิ์​ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     405 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     254 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     408 ครั้ง
icon_activity Prof. Douglas L Ried จาก College of Pharmacy, University of New Mexico ให้ความรู้การอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา ในหัวข้อ " Pharmacy School Accreditation in USA: University of New Mexico " ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OBE
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     193 ครั้ง
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายหมอยารวมใจ ห่วงใยสุขภาพ
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     620 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565”
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     353 ครั้ง