ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Thai Pharmacy Education National Conference 2023” ในหัวข้อ "FORESIGHT IN PHARMACY EDUCATION: THE NEXT MOVE" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน มีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา 19 แห่งเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Poster Presentation และ Oral presentation จำนวน 36 ผลงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถหลายท่านในการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการเข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงค่ำเป็นงานเลี้ยงต้อนรับ มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.อุบลราชธานี

Share this Post: