ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและได้รับเกียรติจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายกำพล  สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินนท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึก และ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ครั้งนี้  “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” จัดในระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างจุใจ 10 วัน 10 คืนเต็ม ได้ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: