ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานเกษตรอีสานใต้ 2566

icon_activity

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” จัดในระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยวอย่างจุใจ 10 วัน 10 คืนเต็ม ได้ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครับ

Share this Post: