ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การแสดงผลงานการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สาขาเภสัชอุตสาหการ รายวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงาม

icon_activity

The 1st Pharmacy UBU CosmEX

การแสดงผลงานการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5  สาขาเภสัชอุตสาหการ รายวิชา 1504528 ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตึกเก่า ชั้น 3)

Share this Post: