ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

​โครงการ​เตรียม​ความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ​เพื่อ​การ​ฝึก​ปฏิบัติงาน​วิชาชีพ​ภาคสาขาหลัก สำหรับ​นักศึกษา​เภสัชศาสตร์ชั้นปี​ที่​ 5 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566

icon_activity

งานฝึกปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ คณะเภสัช​ศาสตร์ ​มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​  จัดกิจกรรม ​โครงการ​เตรียม​ความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ​เพื่อ​การ​ฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​ภาคสาขาหลัก สำหรับ​นักศึกษาเภสัชศาสตร์​ชั้นปี​ที่​ 5  ประจำปี​งบประมาณ​ 2566  เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ​ โดย ​ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ​จากคณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์​ 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม​ 203 อาคาร​นวัตกรรม​การ​เรียนรู้​ทาง​วิทยา​ศาสตร์​สุขภาพ

Share this Post: