ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

icon_activity

อบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา อาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม PH402 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: