ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 14 Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhRec 2023)

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เดินทางไปร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhRec 2023) ภายใต้หัวข้อ "Creating Impact through Community-based Education เป็นการจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในเขตภาคอีสาน (เภสัชศาสตร์อีสาน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 14  ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ในปี 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ต่อไป

ขอบคุณภาพถ่าย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Share this Post: