ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้าศึกษาเป็น​นักศึกษาเภสัช​ศาสตร์​ รุ่นที่ 30

icon_activity

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ​ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ​ตน (Honor code) ก่อนเข้าศึกษาเป็น​นักศึกษาเภสัช​ศาสตร์​ รุ่นที่ 30 เพื่อให้​นักศึกษา​ได้กล่าวคำปฏิญาณ​ต่อหน้าคณาจารย์​ และผู้ปกครอง​ ว่าจะปฎิบัติ​ตามกฏระเบียบ​ของมหาวิทยาลั​ย มุ่งมั่นในการศึกษา​ และนำความรู้​ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์​สูงสุด​ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 ตึก A อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: