ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย มูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย มูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี ในโอกาส​นี้ได้รับเกียรติ​จาก ผศ.ดร.ชุติ​นันท์​ ประสิทธิ์​ภูริ​ปรีชา​ อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​ กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ​ มูลนิธิ​เภสัช​กรอุบล และชมรมเภสัช​กรจังหวัด​อุบล​ราชธานี​
1.บริจาคเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 12 รวมทุน 200,000 บาท
2.บริจาคเงินสำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ รวม 245,500บาท
3.กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 ทุน รวม 30,000 บาท
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: