ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูแนะแนว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูแนะแนว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นโครงการสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนวภาคอีสานกลุ่มพื้นที่บริการ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: