ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่

icon_activity

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบป้าย "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานศึกษาปลอดบุหรี่" โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และในฐานะที่ได้เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เพื่อชีวิตของท่านและคนรอบข้างได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

#คณะเภสัชศาสตร์ปลอดบุหรี่🚭

Share this Post: