ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมออกบูธงานนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

icon_activity

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกบูธงานนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษากว่า 50 สถาบัน โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้องๆนักเรียน คุณครู หรือผู้เข้าร่วมงาน ที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดและเยี่ยมชมบูธคณะเภสัชศาสตร์ได้ตลอดทั้งวัน

Share this Post: