ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรเลี่ยงพระสงฆ์ 9 รูป ประจำปี 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนต่อไป เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: