ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำยืนวิทยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 78 คน จากโรงเรียนน้ำยืนวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ โดยมีกิจกรรมดังนี้ แนะนำคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เยี่ยมชมหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: