ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ การผลิตเภสัชกรสำหรับโรงพยาบาลในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว

icon_activity

บริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การผลิตเภสัชกรสำหรับโรงพยาบาลในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ ซึ่งทางบริษัทดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด มีแผนในการสร้างโรงพยาบาลเอกชน ที่แขวงจำปาสัก และได้พิจารณาเห็นว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเภสัชกร ที่สนใจอยากจะร่วมงานกับทางบริษัทในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนสิน อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: