ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราษีไศล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน จากโรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย วิทยากรนำชม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา จิตแสง นอกจากนั้นยังมีการเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด และโรงพยาบาลจำลอง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: