ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ 5 ก่อนออกฝึก​ปฏิบัติงาน​วิชาชีพ​ภาคสาขาหลัก (การบริบาลทางเภสัชกรรม​และเภสัช​กรรมอุตสาหการ)​

icon_activity

งานฝึกปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ ​คณะเภสัช​ศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​ จัดโครงการ​เตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์​ชั้นปี​ที่​ 5 ก่อนออกฝึก​ปฏิบัติงาน​วิชาชีพ​ภาคสาขาหลัก (การบริบาลทางเภสัชกรรม​และเภสัช​กรรมอุตสาหการ)​ ในหัวข้อ "บุคลิกภาพ การสื่อสาร และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ” โดย  อ.ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ จากคณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม​ และ 2-3 กันยายน​ 2566 ณ อา​คา​รนวัตกรรม​การเรียนรู้​ทาง​วิทยา​ศาสตร์​สุขภาพ​

Share this Post: