ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio สำหรับผู้ผ่าน "UBU i-Camp 2024"

icon_activity

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio สำหรับผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา "UBU i-Camp 2024" หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

📷 : สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: