ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

PHARM CAMP UBU 2023 "ค้นฟ้าหาตัวตน สู่การเป็นเภสัชกร"

icon_activity

สโมสรนักศึกษาร่วมกับงานบริการการศึกษาและงานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการค่าย PHARM CAMP UBU 2023 "ค้นฟ้าหาตัวตน สู่การเป็นเภสัชกร" ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรมและได้เรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนภายในคณะเภสัชศาสตร์ ทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมการศึกษาในอนาคต รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

📷 : สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวมภาพภาพบรรยาศทั้งหมด

Share this Post: