ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต้อนรับ รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม พร้อมคณะฯ  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Share this Post: