ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 จำนวน 11 ท่าน และกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และ นางชื่นจิต ภู่ทอง จากนั้นได้มีกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากผู้เกษียณอายุราชการให้คนรุ่นหลังได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ภายในงานเต็มไปด้วยบรรกาศที่อบอุ่น มีการแสดงของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์การแสดงขึ้นมา มื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: