ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงานด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ร่มกันเกรา ประจำปี 2566

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน ด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ร่มกันเกรา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อบุคลากรที่ได้ทำงานร่วมกันมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ และแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองค์กร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ โรงเเรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: