ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สัปดาห์​เภสัชกรรม​ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ​2566​ "เภสัชกร​ไทย​ ห่วงใย​ทุกคน"

icon_activity

เครือข่ายเภสัชกร​จังหวัด​อุบลราชธานี​ จัดงานสัปดาห์​เภสัชกรรม​ ประจำปี​2566​ "เภสัชกร​ไทย​ ห่วงใย​ทุกคน"👪👨‍👩‍👧ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ​ที่มาร่วมงาน​  ได้แก่ ภญ.กาญจนา มหาพล อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ภก.​ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภญ.อาภรณ์ จตุภัทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ ภก.ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย ประธานเครือข่ายเภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี​ และเภสัชกร​จากทุก​ภาค​ส่วนกิจกรรม​ภายในงานประกอบไปด้ว​ย นิทรรศการ​ความรู้​เกี่ยวกับ​การใช้ยาอย่าง​สมเหตุผล​ กิจกรรม​ตอบคำถาม​ทางยา​ กิจกรรม​ตรวจคัด​กรอง​โรคเรื้อรัง​ วีดีโอรณรงค์​การใช้ยาอย่างสม​เหตุผล​ การแสดงดนตรีจากนักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ เมื่อวันศุก​ร์ที่​ ​22 กันยายน​ 2566 ณ​ ลานถนนคนเดินดิน​ริมมูล อ.เมือง​ จ.อุบล​ราชธานี

Share this Post: