ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมี ผศ.ดร.ภญ.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาตรี กล่าวรายงานการดำเนินงาน ในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 9 คน ภายในพิธีมีประธานหลักสูตร คณาจารย์ และผู้แทนจากแหล่งฝึกต่างๆร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: