ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่ายหมอยารวมใจอาสา เสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566

icon_activity

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน ​ประจำปี​ 2566​เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์​ในการจัดโครงการในครั้งนี้​ คือ​ ให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลความรู้ทางสุขภาพ นอกจากนั้นยังเป็​นการเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาให้รู้จักสร้างสรรค์กิจกรรมและมีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความสามาัคคีเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 17 -18 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว ตำโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

📷 : Koy_s camera / Pharm Photo UBU

ภาพทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ในไดร์ฟนี้

Share this Post: