ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

งานบริการการศึกษาและงานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนผู้เข้าร่วม 126 คน จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษกล่าวต้อนรับโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีกิจกรรม แนะนำคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เยี่ยมชมหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการปลอดภัยทางด้านเคมีและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: