ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Pharm Camp UBU 2022 “เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร”

icon_activity

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการค่าย Pharm Camp UBU 2022 “เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร” โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่าย Pharm Camp UBU 2022

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้ามาศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ

Share this Post: