ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และร่วมแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรงาม ชั้น 3 อาคาร 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Share this Post: