ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ส่งมอบยาทาน้ำกัดเท้าให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 800 ตลับ

icon_activity

    ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งมอบยาทาน้ำกัดเท้าให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทั้งหมด 800 ตลับ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือเหลือสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ในสังกัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

Share this Post: