ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ เภสัชกรคำภีร์ เขตมนตรี

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ เภสัชกรคำภีร์ เขตมนตรี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Share this Post: