ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Guan Shifeng, President of Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐประชาชนจีนและ Ms.Wang Xinyu, Staff of Shenyang Talent Innovation Training School ในโอกาสที่มาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาทางเภสัชกรรม อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์

Share this Post: