ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศกัมพูชา

icon_activity

       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Chheang Sena คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และ นักศึกษา จาก  University of health Sciences  (UHS) ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2565 โอกาสนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของคณะ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และนักศึกษ (UHS) ได้เข้าร่วมการเรียนการสอน ร่วมกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      สำหรับกิจกรรม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้า ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล ม.อุบลฯ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)/ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ (UBU Pilot Plant) และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และกิจกรรมใน ภาคบ่าย ได้เข้าร่วมการเรียนการสอน ร่วมกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        และกิจกรรม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้า สำหรับกิจกรรมของคณะผู้บริการจาก UHS ได้มีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมทั้งหารือกิจกรรมร่วมในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมสำหรับนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา นำโดย สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้สานสัมพันธ์และสร้างภาคีเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัยในอาเซียนใน ภาคบ่าย ได้เดินทางไป นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้

Share this Post: