ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้รับเชิญในฐานะ Liaison professor of University of Toyama

icon_activity

รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้รับเชิญในฐานะ Liaison professor of University of Toyama ในการประชุม  The 1st Liaison Professor Assembly in University of Toyama ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยโทยาม่า เมืองโทยาม่า ประเทศณี่ปุ่น ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้นำเสนองานวิจัยให้แก่คณะผู้บริหารได้รับฟังในเรื่อง Ubon Ratchathani University (UBU); The university information for  collaboration opportunities with University of Toyama (UT) และได้หารือกับทีมบริหารในเรื่อง “How to promote the globalization of University of Toyama and strengthen its global network.”

Share this Post: