ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่ม​วิชาเภสัชกรรม​ปฏิบัติ​ จัดการเรียนการสอนรายวิชา​เภสัช​กรรมการจ่ายยา สำหรับ​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ชั้นปี​ที่​ 3 ปีการศึกษา​ 2565

icon_activity

กลุ่ม​วิชาเภสัชกรรม​ปฏิบัติ​ คณะเภสัช​ศาสตร์​ ​จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา​เภสัช​กรรมการจ่ายยา สำหรับ​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ชั้นปี​ที่​ 3 ปีการศึกษา​ 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโรงพยาบาล​จำลอง และห้อง smart classroom​ อาคาร​นวัตกรรม​การ​เรียนรู้​ทาง​วิทยา​ศาสตร์​สุขภาพ​

Share this Post: