ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในกิจกรรม ในช่วงของพิธีเปิด โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและกล่าวเปิดงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้พรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงาน ในลำดับต่อมาเป็นการรับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานเด้นของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกแก่พนักงานทำความสะอาด คนงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ต่อมาเป็นการจับสลากของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ โดยมีทั้งของรางวัลและเงินสด และกิจกรรมสุดท้ายคือการร่วมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ ต้อนรับปี 2566 

Share this Post: