ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: