ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” 2566

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมผู้บริหารพบปะประชาคม “ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน ภายในกิจกรรม มีการสานสัมพันธ์แต่ละคณะสี ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์อยู่คณะสีเขียว ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะบริหารศาสตร์ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มีการเดินขบวนพาเหรด มีการโชว์การแสดงบนเวที คณะเภสัชศาสตร์ของเราได้รับรางวัลชมเชยขบวนเหรด มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ มีการจับสลากส่งมอบความสุขจากผู้บริหารส่งต่อบุคลากร และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: