ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

icon_activity

งานฝึก​ปฏิบัติ​งาน​วิชาชีพ​คณะเภสัช​ศาสตร์​ จัดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมีวิทยากร คือ ภก.วัชโรดม ศุภลักษณ์​ จากโรงพยาบาล​วารินชำราบ​ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร​นวัตกรรม​การ​เรียนรู้​ทาง​วิทยา​ศาสตร์​สุขภาพ​

Share this Post: